۲۰۲۱۰۳۰۸_۱۴۴۵۴۴

آخر سریال ترکیه ای چوکوروا زلیخا و ایلماز چی میشه

سریال قشنگ رو زگاری در چوکوروا یا  زلیخا و ایلماز و دمیر جالب بدونیم که آخرش چی میشه.

ویدیوهای پرطرفدار سایت ویدس