دوقلوهای افسانه ای

کارتون دوقلوهای افسانه ای جولز و جولی دوبله فارسی قسمت آخر

دوقلوهای افسانه ای

دوقلوها به نام های جولز و جولی (دوقلوهای افسانه ای) که در فرانسه با کاپیتان تورنیه که به اعتقاد آنها پدرشان است زندگی می کنند و او را “پاپا” صدا می کنند. آنها داری قدرت ماورایی هستند  .دوقلوهای افسانه ای با این قدرت با دشمنان خود مبارزه می کنند

ویدیوهای پرطرفدار سایت ویدس