کارتون شیرشاه

کارتون شیرشاه سیمبا LION KING دوبله فارسی

کارتون شیرشاه

کارتون داستان یک بچه شیر بنام سیمبا است که بعد از بدنیا آمدن بعنوان شیرشاه جانشین پدرش که سلطان جنگل است معرفی می شود ولی عمویش با او دشمنی می کند و نمی خواهد سیمبا بعنوان شیرشاه بعدی تعیین شود و ..

ویدیوهای پرطرفدار سایت ویدس