سفرهای میتی کومان

سفرهای میتی کومان کارتون تسوکه داداش کایکو سگارو زمبه دانلود انیمیشن کیفیت عالی

سفرهای میتی کومان

داستان سفرهای میتی کومان  از آنجا آغاز می شود که از طرف حاکم بزرگ یکی از افرادی بود که برای نظارت بر کار حاکمان نواحی فرستاده می‌شد. میتو کومون در سفرهایش دو محافظ  را به همراه داشت؛ بنابراین شخصیت‌های «تسوکه» (ساساکی سوکه سومابورو) و «کایکو» (آتسومی کاکونوشین (کاکوسان)) در این فیلم وجود تاریخی داشته‌اند، در سفرهای میتی کومان  اما «سه گارو» (نام اصلی در پویانمایی: سوته مارو) و «زُمبه» (نام اصلی در پویانمایی: دُنبی) خیالی هستند. در ادامه سفرهای میتی کومان این گروه یک بانوی اشرافی به نام خانم کوتو (اُکوتو) و دخترک شجاعی به نام ناتسو (اُناتسو) نیز به آن‌ها می‌پیوندند.

ویدیوهای پرطرفدار سایت ویدس