شب زفاف

آموزش شب زفاف و مسائل جنسی شب زفاف در شب اول ازدواج

شب زفاف

با ورود عروس و داماد به اتاق حجله، شب زفاف رسماً آغاز می‌شود.به‌طور کلی پزشکان توصیه می‌کنند در هفته‌های اول ازدواج برای آمیزش جنسی پافشاری نشود، مگر آن‌که ابراز تمایل عروس وجود داشته باشد. شب زفاف به‌ویژه در شب اول ازدواج که هر دو خسته و پر استرس هستند اجباری به این کار نیست. همچنین توصیه می‌شود کسی پشت در اتاق عروس و داماد در شب زفاف نرود

ویدیوهای پرطرفدار سایت ویدس