فیلم شیر آدمخوار

فیلم سینمایی شیر آدمخوار The Ghost and the Darkness

شیر آدمخوار زن و بچه یه افسر کارمند راه آهن و عده زیادی از اهالی در آفریقا رو میکشه و اون هم دیوانه وار در فکر انتقام از شیر آدمخوار هست و …

ویدیوهای پرطرفدار سایت ویدس